Dokładność

 

Jeśli ktoś chce się nauczyć języka szybko, byle jak, bez podstaw, gramatyki i ćwiczeń - to nie tu!

Cel nauki języka to nie tylko możliwość porozumienia się łatwiej, niż na migi, lecz poznanie języka od podstaw, zrozumienie jego zasad i struktur, kształcenie świadomego budowania zdań w sposób prawidłowy i zrozumiały, minimalizowanie błędów. W tym celu lekcje polegają na konwersacji, czytaniu tekstów, omawianiu materiału gramatycznego, oraz na ciągłym wykonywaniu licznych ćwiczeń samodzielnie i z nauczycielem.

Duży nacisk stawiam na ćwiczenia rozumienia słyszanego tekstu z wykorzystaniem posiadanych przeze mnie licznych nagrań prostych lektur.