Nie wiem, czy moją metodę mogę nazwać tradycyjną, ale z pewnością różni się ona od popularnego dziś uczenia nieświadomego. Ja uczę całkowicie świadomie, traktuję ucznia poważnie i wierzę w to, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie osiągnąć wiele.

Moja metoda polega na tym, by tak wypracować fundamenty, bazę na której buduje się znajomość języka, aby na dalszych etapach nauki uczeń poruszał się już na znanym gruncie, nawet, jeśli zmieni środowisko i nauczyciela.

Jako lingwistka jestem w stanie każdy problem wytłumaczyć, zobrazować i żadnego pytania nie zostawiam bez odpowiedzi.